Oro uosto Ekspresas - Rygos ekspresas

BILIETŲ PARDAVIMO IR KELEIVIŲ BEI BAGAŽO VEŽIMO TAISYKLĖS

1. SĄVOKOS

1.1. Rezervuodamas ir pirkdamas vežimo paslaugą, Klientas (toliau - Keleivis) sudaro su vežimo paslaugos teikėju, bendrove UAB "Olego transportas" (OLLEX) (toliau Vežėju) vežimo paslaugos sutartį.

2. BILIETAI

2.1. Bilietas yra sutartis tarp Keleivio ir Vežėjo, kuri suteikia teisę Keleiviui pasinaudoti transporto priemone bei Vežėjo teikiamomis paslaugomis tiktai biliete nurodytam maršruto reisui ir sutartomis sąlygomis.

2.2. Bilietas yra vardinis.

2.3. Sumokėdamas už bilietą, Keleivis tuo pačiu patvirtina, kad yra susipažinęs su bilietų pardavimo sąlygomis  ir vežimo taisyklėmis.

3. BILIETŲ PARDAVIMO BENDROSIOS SĄLYGOS

3.1. Bilietą galima nusipirkti internetu adresu www.ollex.lt, (lt, .ru, .en) bei, įgaliotose bilietus parduodančiose agentūrose. Prie bilieto kainos gali būti pridedami agentūros paslaugos mokesčiai.

3.2. Rezervuojant bilietą internetu, reikia sumokėti iš karto visą bilieto kainą.

3.3. Pirkdamas bilietą, Keleivis turi Vežėjui pateikti šiuos duomenis: vardą, pavardę, kontaktinį telefoną, el. pašto adresą,  norimos kelionės datą ir išvykimo laiką.

3.4.  Bilietą galima nusipirkti iš vairuotojo prieš autobuso išvykimą, jei autobuse yra laisvų vietų.

3.5. Perkant bilietą iš vairuotojo, galima atsiskaityti tik grynais pinigais, vietine valiuta – eurais.

3.6. Įsigydamas bilietą, Keleivis privalo iš karto patikrinti, ar visi biliete esantys duomenys yra teisingi ir ar bilieto kaina atitinka sumokėtą sumą, vėlesnės pretenzijos nepriimamos.

3.7. Vežėjas savo nuožiūra gali taikyti papildomas nuolaidas tam tikrus reikalavimus atitinkančiam Keleiviui (pvz., vaikas, jaunimas, pagyvenęs ir t.t.).

3.8. Vežėjas turi teisę nustatyti skirtingas nuolaidų kategorijas kiekvienam maršrutui ir reisui.

4. BILIETO GRĄŽINIMAS

4.1. Vežėjas pinigų už bilietą negrąžina, jei kelionė neįvyko dėl to, kad Keleivio dokumentai nėra tinkamai įforminti arba dokumentų nėra.

4.2. Vežėjas pinigų už bilietą negrąžina, jei kelionė neįvyko dėl to, kad pats Keleivis neatvyko į keleivių laipinimo vietą  laiku ir nepasinaudojo paslauga.

5. BILIETO KEITIMAS

5.1. Galima keisti biliete nurodytą kelionės datą ir laiką.

5.2. Kiti pakeitimai biliete, Keleivio pageidavimu, nėra atliekami. Keleivis privalo pirkti naują bilietą.

5.3. Bilieto datą keisti galima iki autobuso išvykimo likus ne mažiau nei 24 valandoms ir, jei naujai pasirinktame reise yra laisvų vietų. Nusipirkus bilietą iki reiso likus mažiau nei 24 valandoms, bilietas yra nekeičiamas.

6. BAGAŽO IR RANKINIO BAGAŽO VEŽIMAS IR SAUGOJIMAS

6.1. Keleiviui leidžiama į autobuso saloną pasiimti vieną rankinio bagažo vienetą, kurio matmenys neviršija 45 × 35 × 20 cm (ilgis - plotis - aukštis).

6.2. Už rankinį bagažą autobuso salone atsako pats Keleivis. Vežėjas negarantuoja ir neatsako už autobuse pamirštus daiktus ar bagažą. Jei įmanoma, rasti daiktai perduodami vietinei Ollex atstovybei.

6.3. Be rankinio bagažo, Keleiviui leidžiama autobuso bagažinėje papildomai nemokamai vežti vieną bagažo vienetą (pvz., kelioninį krepšį arba lagaminą), kurio matmenys neviršija 70 × 30 × 55 cm (ilgis - plotis - aukštis). Bagažą į bagažinę patalpina ir jį Keleiviui vėliau išduoda tik autobuso vairuotojas.

6.3.1. Jei autobuso bagažinėje yra laisvos vietos, autobuso ekipažui leidus, Keleivis gali pasiimti daugiau bagažo nei nustatyta (pvz., kelioninį krepšį arba lagaminą).

6.4. Autobuso bagažinėje draudžiama vežti bagažą, kuris nepriklauso nei vienam Keleiviui.

6.5. Ollex autobusų salone ir bagažinėje draudžiama vežti bagažą ir rankinį bagažą, kuriame yra medžiagų ir daiktų, išvardintų draudžiamų ES medžiagų sąraše. Draudžiamam bagažui priskiriama: radioaktyvios, sprogstamosios, nuodingos, ėsdinančios, degiosios, dvokiančios ir tepančios medžiagos bei daiktai.

7. KELEIVIO TEISĖS IR PAREIGOS

7.1. Keleivis turi teisę:

7.1.1. Gauti vežimo paslaugą už kurią sumokėjo;

7.1.2. Vežti bagažą Vežėjo nustatyta tvarka;

7.1.3. Raštu pateikti prašymą grąžinti pinigus už bilietą el. paštu bilietai@ollex.lt.

7.1.4. Aklas žmogus turi teisę vežti su savim šunį-vedlį. Keleivis privalo turėti šuns-vedlio įvežimui į šalį ir išvežimui reikiamus dokumentus. Ollex pinigų už bilietą negrąžina, jei kelionė neįvyko dėl to, kad dokumentai nėra tinkamai įforminti arba dokumentų nėra.

7.2. Keleivis privalo:

7.2.1. kelionės metu turėti su savimi bilietą ar kitą dokumentą, patvirtinantį teisę į kelionę konkrečiu reisu ir pateikti jį autobuso vairuotojui prieš įlipdamas į autobusą;

7.2.2. jei Keleivis neturi bilieto, jį privalo įsigyti iš autobuso vairuotojo;

7.2.3. išsaugoti bilietą iki kelionės pabaigos;

7.2.4. tikrinančioms tarnyboms pateikti bilietą arba bet kurį kitą dokumentą, suteikiantį teisę į kelionę konkrečiu reisu;

7.2.5. užtikrinti, kad jo vežamas rankinis bagažas ar daiktas nekeltų pavojaus ir netrukdytų kitiems keleiviams;

7.2.6. autobuse, kuriame yra įrengti saugos diržai, Keleiviai privalo būti užsisegę saugos diržus visos kelionės metu.

7.3. Keleiviui draudžiama:

7.3.1. važiuoti neblaiviam, nešvariais drabužiais, rūkyti arba trukdyti kitiems keleiviams;

7.3.2. įsinešti į autobuso saloną ir vartoti alkoholinius ir nealkoholinius gėrimus bei maisto produktus;

7.3.3. atidarinėti arba uždarinėti autobuso langus, stoglangius be autobuso vairuotojo leidimo;

7.3.4. trukdyti durų atidarymą ir uždarymą, riboti autobuso vairuotojo regėjimo lauką;

7.3.5. trukdyti vairuotojui ir kontrolės teisę turintiems pareigūnams;

7.3.6. laužyti autobuso įrangą, teršti autobuso saloną;

7.3.7. statyti į pavojų save ir kitus Keleivius;

7.3.8. ignoruoti kitus šiose taisyklėse nustatytus reikalavimus.

8. VEŽĖJO TEISĖS IR PAREIGOS

8.1. Vežėjas neatsako už autobuso vėlavimus ir atsilikimus nuo grafiko, jei vėlavimai atsirado dėl priežasčių, kurios nepriklauso nuo Vežėjo valios (įskaitant, bet neapsiribojant: nepalankios oro sąlygos, transporto spūstys, kelio remonto darbai, valstybės organų veikla, eilės pasienyje, muitinės bei pasų kontrolė ir t.t.), taip pat ir pačių Keleivių veiklos, kuri trukdo Vežėjui atlikti savo darbą, taip pat dėl kitų priežasčių,kurių Vežėjas, nežiūrint pastangų, negalėjo numatyti ir išvengti.

8.2. Vežėjas neatsako už Keleivio negautą pelną dėl to, kad autobusas laiku neatvyko į paskirties vietą dėl ankstesniame punkte išvardintų priežasčių.

8.3. Vežėjas saugo autobuse paliktą bagažą, taip pat autobuse rastus daiktus (išskyrus greitai gendančius produktus)1 mėnesį.

8.4. Keleivis, iš anksto nusipirkęs bilietą į Ollex autobusą ir pavėlavęs į savo reiso autobusą, neturi teisės važiuoti tuo pačiu bilietu bet kuriuo kitu Ollex autobusu. Pinigai už nepanaudotą bilietą Keleiviui negrąžinami.

8.5. Vežėjas neatsako už autobuso bagažinėje patalpinto bagažo turinį ir už šio turinio išsaugojimą, taip pat už Keleivio bagaže (pvz., kelioniniame krepšyje arba lagamine) esančių vertingų daiktų (juvelyrinių dirbinių, foto ir video technikos, pinigų, banko čekių, vertybinių popierių, trapių daiktų ir kt.) sveikumą ar dingimą.

8.6. Jei dėl Vežėjo kaltės autobusas negali išvykti į reisą arba jei reisas buvo nutrauktas dėl autobuso techninio gedimo, Vežėjas kuo greičiau organizuoja autobuso pakeitimą kitu. Be to, Vežėjas užtikrina, kad:

8.6.1. jei dėl šiame punkte išvardintų priežasčių atvykimas į paskirties vietą vėluoja bent 2 valandas, Keleiviui pateikus raštišką prašymą, jam kompensuojama 50% bilieto kainos.

8.6.2. jei dėl šiame punkte išvardintų priežasčių atvykimas į paskirties vietą vėluoja bent 5 valandas, Keleiviui pateikus raštišką prašymą, jam kompensuojama 100% bilieto kainos.

8.7. Jei autobusas neišvyko į reisą dėl Vežėjo kaltės, Keleiviui pageidaujant, jam grąžinama 100% bilieto vertės.

8.8. Vežėjas turi teisę atsisakyti vežimo sutarties su Keleiviu ir negrąžinti pinigų už nepanaudotą bilietą, jei Keleivis:

8.8.1. yra neblaivus;

8.8.2. kelia pavojų ar trukdo kitiems autobuso Keleiviams;

8.8.3. Keleivis neturi sienos kirtimui reikalingų dokumentų arba jie nėra tinkamai įforminti;

8.8.4. Keleivis kitu būdu trukdo Vežėjui vykdyti savo veiklą ir kelia pavojų saugumui.

8.9. Jei kelionės metu Keleiviui kyla problemų su valdžios pareigūnais dėl negaliojančių vizų, pasų, kelionės draudimo ir nelegalių prekių, autobuso ekipažas turi teisę išlaipinti Keleivį pasienyje arba artimiausioje apgyvendintoje vietoje, prieš tai įforminant visus reikiamus dokumentus arba veikti pagal valdžios pareigūno nurodymus. Tokiu atveju pinigai už bilietą negrąžinami.

8.10. Skundai dėl Vežėjo veiklos peržiūrimi tik tuo atveju, jei jie pateikiami ne vėliau kaip per 14 dienų po reiso. Ollex prisiima įsipareigojimą atsakyti į skundą dėl Ollex autobusų ir vairuotojų veiklos kaip įmanoma greičiau, bet ne vėliau kaip per 30 dienų.

8.11. Vežėjas pasilieka teisę daryti pakeitimus autobusų tvarkaraščiuose, kainoraščiuose bei šiose Keleivių vežimo taisyklėse. Jei Keleivis turi įsigijęs bilietą į reisą, kuris atšaukiamas arba kurio vykimo grafikas yra pakeistas, Vežėjas grąžina pinigus už bilietą arba pasiūlo galimybę vykti kitu Keleiviui labiausiai tinkamu laiku.

9. KELEIVIUI KELIAMI REIKALAVIMAI

9.1. Naminius gyvūnus galima vežti tik bagažo skyriuje ir tik transportavimui pritaikytuose narvuose.

9.2. Vežėjas neatsako už gyvūnų patirtus sužalojimus kelionės metu.

9.3. Jeigu Keleivis paslėpė gyvūną ir jis buvo pastebėtas po įlaipinimo, Vežėjas turi teisę išlaipinti Keleivį artimiausioje stotelėje.

 

Ollex.lt svetainėje naudojami slapukai, kurie padeda užtikrinti geresnę teikiamų paslaugų kokybę. Naršydami mūsų svetainėje Jūs patvirtinate, jog sutinkate su ollex.lt slapukų politika.

Sutinku