Asmens duomenų tvarkymo informacija

UAB „Olego transportas“ informavimo pranešimas


Informuojame, kad vykdant bilietų užsakymą, UAB „Olego transportas“, kaip duomenų valdytojas, tvarkys Jūsų asmens duomenis šiais tikslais:

 • Paslaugos suteikimas (bilietų rezervavimas, pardavimas, pervežimas, transporto priemonės rezervavimas ir nuoma, užsakomojo reiso rezervacija ir organizavimas).

Šiais tikslais tvarkomus asmens duomenis perduosime UAB „Goodlabor“ ir UAB „Interita“, kurios teikia mums IT paslaugas.
Teisiniai Jūsų asmens duomenų tvarkymo pagrindai:

 • Sutarties su Jumis vykdymas;
 • Teisės aktų reikalavimų vykdymas;
 • Teisėti duomenų valdytojo interesai (informacijos apie savo veiklą skleidimas, paslaugų kokybės gerinimas).

Informuojame, kad Jūs turite šias teises:

 • Susipažinti su savo duomenimis ir kaip jie yra tvarkomi (teisė susipažinti);
 • Reikalauti ištaisyti arba, atsižvelgiant į asmens duomenų tvarkymo tikslus, papildyti neišsamius asmens duomenis (teisė ištaisyti);
 • Savo duomenis sunaikinti arba sustabdyti savo duomenų tvarkymo veiksmus (išskyrus saugojimą) (teisė sunaikinti ir teisė „būti pamirštam“);
 • Reikalauti, kad asmens duomenų valdytojas apribotų asmens duomenų tvarkymą (teisė apriboti);
 • Teisę į duomenų perkėlimą (teisė perkelti);
 • Pateikti skundą Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai;
 • Nepateikti savo asmens duomenų, tačiau tokiu atveju mes negalėsime Jums suteikti paslaugų.

Patvirtiname, kad UAB „Olego transportas“ duomenys tvarkomi laikantis galiojančių Europos Sąjungos bei Lietuvos Respublikos teisės aktų reikalavimų bei kontroliuojančių institucijų nurodymų. Įmonėje taikomos visos protingos techninės ir administracinės priemonės tam, kad mūsų surinkti duomenys būtų apsaugomi nuo praradimo, neleistino naudojimo ir pakeitimų. Mūsų darbuotojai yra raštiškai įsipareigoję trečiosioms šalims neatskleisti ir neplatinti darbo vietoje gaunamos informacijos įskaitant ir informacijos apie kandidatus į darbo vietas.

Duomenų valdytojo rekvizitai:
Juridinio asmens kodas: 302296120
Buveinės adresas: Geologų g. 16, Vilnius
El. paštas: info@ollex.lt

Ollex.lt svetainėje naudojami slapukai, kurie padeda užtikrinti geresnę teikiamų paslaugų kokybę. Naršydami mūsų svetainėje Jūs patvirtinate, jog sutinkate su ollex.lt slapukų politika.