Paslaugų kokybės vertinimas, bei tiesioginė rinkodara

UAB „Olego transportas“ informavimo pranešimas


Informuojame, kad vykdant bilietų užsakymą, UAB „Olego transportas“, kaip duomenų valdytojas, tvarkys Jūsų asmens duomenis šiais tikslais:

  • Tiesioginė rinkodara (įskaitant statistinius tyrimus).

Šiais tikslais tvarkomus asmens duomenis perduosime UAB „Synopticum“, kuri mūsų užsakymu vykdo klientų pasitenkinimo apklausas.
Teisiniai Jūsų asmens duomenų tvarkymo pagrindai:

  • Teisėti duomenų valdytojo interesai (informacijos apie savo veiklą skleidimas, paslaugų kokybės gerinimas).

Informuojame, kad Jūs turite šias teises:

  • Susipažinti su savo duomenimis ir kaip jie yra tvarkomi (teisė susipažinti);
  • Reikalauti ištaisyti arba, atsižvelgiant į asmens duomenų tvarkymo tikslus, papildyti neišsamius asmens duomenis (teisė ištaisyti);
  • Savo duomenis sunaikinti arba sustabdyti savo duomenų tvarkymo veiksmus (išskyrus saugojimą) (teisė sunaikinti ir teisė „būti pamirštam“);
  • Reikalauti, kad asmens duomenų valdytojas apribotų asmens duomenų tvarkymą (teisė apriboti);
  • Teisę į duomenų perkėlimą (teisė perkelti);
  • Pateikti skundą Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai;
  • Nepateikti savo asmens duomenų, tačiau tokiu atveju mes negalėsime Jums suteikti paslaugų.

Jūsų asmens duomenys bus saugomi 3 metus nuo paslaugų suteikimo dienos, nebent galiojantys teisės aktai reikalautų saugoti ilgiau (kaip pvz. mokėjimo operacijų duomenys saugomi 1 metų). Jeigu norėsite atsisakyti mūsų siunčiamos tiesioginės rinkodaros pranešimų, naujienlaiškių arba dalyvavimo tyrimuose, Jūs galėsite tai padaryti paspaudę specialią atsisakymo nuorodą siunčiamame tekste arba paskambinę mums tel. +370 5 2104304.

Patvirtiname, kad UAB „Olego transportas“ duomenys tvarkomi laikantis galiojančių Europos Sąjungos bei Lietuvos Respublikos teisės aktų reikalavimų bei kontroliuojančių institucijų nurodymų. Įmonėje taikomos visos protingos techninės ir administracinės priemonės tam, kad mūsų surinkti duomenys būtų apsaugomi nuo praradimo, neleistino naudojimo ir pakeitimų. Mūsų darbuotojai yra raštiškai įsipareigoję trečiosioms šalims neatskleisti ir neplatinti darbo vietoje gaunamos informacijos įskaitant ir informacijos apie kandidatus į darbo vietas.

Duomenų valdytojo rekvizitai:
Juridinio asmens kodas: 302296120
Buveinės adresas: Geologų g. 16, Vilnius
El. paštas: info@ollex.lt

Ollex.lt svetainėje naudojami slapukai, kurie padeda užtikrinti geresnę teikiamų paslaugų kokybę. Naršydami mūsų svetainėje Jūs patvirtinate, jog sutinkate su ollex.lt slapukų politika.