Oro uosto Ekspresas - Rygos oro uostas - Bilietų pirkimo taisyklės

 

 

KELEIVIŲ IR BAGAŽO VEŽIMO TAISYKLĖS

UAB „OLEGO TRANSPORTAS“

 

BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Keleivių ir bagažo vežimo taisyklės (toliau – šios taisyklės) nustato keleivių ir bagažo vežimo organizavimo ir vykdymo tvarką UAB „Olego transportas“ (toliau – Vežėjas) teikiamoms, „Oro uosto ekspreso“, paslaugoms.

2. Šios taisyklės yra taikomos keleivių vežimui autobusais ir mikroautobusais reguliariais, specialiais ir užsakomaisiais reisais Lietuvos Respublikos teritorijoje bei tarptautinio susisiekimo maršrutais.

3. UAB „Olego transportas“ įsipareigoja užtikrinti saugų keleivių ir bagažo vežimą transporto priemone.

 

 BILIETŲ PARDAVIMAS IR GRĄŽINIMAS

4. Bilietas yra sutartis tarp Keleivio ir Vežėjo, kuri suteikia teisę Keleiviui pasinaudoti transporto priemone bei Vežėjo teikiamomis paslaugomis tiktai biliete nurodytam maršruto reisui ir sutartomis sąlygomis.

5. Bilietas yra vardinis ir sumokėdamas už bilietą, Keleivis tuo pačiu patvirtina, kad yra susipažinęs su bilietų pardavimo sąlygomis  ir vežimo taisyklėmis.

6. Bilietų pardavimo vietos:

6.1. Internetu adresu https://www.ollex.lt/ekspresas.

6.2. Vežėjo biure Klaipėdoje (adresu Naujojo sodo g. 1C, Klaipėda).

6.3. Iš vairuotojo prieš pat kelionę. Bilietai parduodami tik jei autobuse yra likusių laisvų vietų, atsiskaityti galima tik grynais pinigais, vietine valiuta.

6.4. Įgaliotose bilietus parduodančiose agentūrose (prie bilieto kainos gali būti pridedami agentūros paslaugos mokesčiai).

7. Bilietų kainas skirtingose, Vežėjui priklausančiose, pardavimo vietose (biure ir pas vairuotoją) Vežėjas nustato savo nuožiūra.

8. Keleivis, atsisakęs įsigyti bilietą (bagažo kvitą), išlaipinamas iš transporto priemonės.

9. Pirkdamas bilietą, Keleivis turi Vežėjui pateikti šiuos duomenis:

9.1. vardą, pavardę,

9.2. kontaktinį telefoną,

9.3. pašto adresą, 

9.4. norimos kelionės datą ir išvykimo laiką.

10. Jei bilietas perkamas vaikui, kuriam reikalinga vaikiška kėdutė, informaciją Pirkėjas privalo nurodyti likus ne mažiau nei 24 valandoms iki kelionės pradžios. Pirkėjas pastabų skiltyje privalo nurodyti vaiko amžių ir svorį.

11. Keleivis yra atsakingas už 9 ir 10 punkte pateikiamų duomenų teisingumą.

 

12. Bilietų grąžinimas ir keitimas:

12.1. Vežėjas pinigų už bilietą negrąžina, jei kelionė neįvyko dėl to, kad pats Keleivis neatvyko į keleivių laipinimo vietą  laiku ir nepasinaudojo paslauga.

12.2. Keleivis bilietus gali grąžinti iki biliete nurodyto išvykimo laiko likus ne mažiau kaip 24 valandoms. Tokiu atveju, Keleiviui grąžinama 70% sumos, kitais atvejais pinigai už nepanaudotą bilietą nėra grąžinami.

12.3. Galima keisti biliete nurodytą kelionės datą ir laiką, jei iki numatytos kelionės pradžios yra likę ne mažiau kaip 24 valandos ir jei naujai pasirinktame reise yra laisvų vietų.

12.4. Jei dėl Vežėjo kaltės autobusas negali išvykti į reisą arba jei reisas buvo nutrauktas dėl autobuso techninio gedimo, Vežėjas kuo greičiau organizuoja autobuso pakeitimą kitu. Be to, Vežėjas užtikrina, kad:

 12.4.1. Jei dėl šiame punkte išvardintų priežasčių atvykimas į paskirties vietą vėluoja bent 2 valandas, Keleiviui pateikus raštišką prašymą, jam kompensuojama 50% bilieto kainos.

12.4.2. Jei dėl šiame punkte išvardintų priežasčių atvykimas į paskirties vietą vėluoja bent 5 valandas, Keleiviui pateikus raštišką prašymą, jam kompensuojama 100% bilieto kainos.

12.4.3. Jei autobusas neišvyko į reisą dėl Vežėjo kaltės, Keleiviui pageidaujant, jam grąžinama 100% bilieto vertės.

 

KELEIVIŲ ĮLAIPINIMAS, VEŽIMAS, IŠLAIPINIMAS

13. Keleiviai įlaipinami ir išlaipinami iš anksto numatytose Keleivių įlaipnimo/išlaipinimo vietose, kurios nurodytos internetinėje svetainėje https://www.ollex.lt/ekspresas.

14. Įlipti į transporto priemonę pirmumo teisę turi bilietus įsigiję keleiviai, neįgalieji, keleiviai su mažamečiais vaikais, nėščios moterys, senyvo amžiaus keleiviai.

15. Keleiviai, turintys terminuotus bilietus, gali važiuoti kitu Vežėjo organizuojamu reisu ta pačia kryptimi kuri nurodyta Keleivio biliete.  Jie įlaipinami įleidus Keleivius, įsigijusius išankstinius bilietus į numatytą reisą, jei lieka laisvų vietų. Terminuotas bilietas, ta pačia kryptimi, galioja 12 valandų nuo numatyto biliete išvykimo laiko į sekančius numatytus reisus.

16. Aklasis turi teisę važiuoti keleivinėmis kelių transporto priemonėmis su šunimi vedliu tik turėdamas dokumentus, kuriuose nurodoma šuns sveikatos būklė ir skiepų žymos. Šuo vedlys vežamas nemokamai ir neturi užimti sėdimos vietos. Tokiu atveju šių taisyklių 17 punkte numatytas reikalavimas, vežti gyvūnus taroje, netaikomas.

17. Naminius gyvūnus galima vežti tik transportavimui pritaikytuose narvuose.

18. Naminiai gyvūnai bagažo skyriuje vežami nemokamai.

19. Maži naminiai gyvūnai, transportavimui pritaikytuose narvuose, kurių matmenys neviršija 40 × 38 × 61, gali būti vežami autobuso salone, jei neužima papildomos vietos.

20. Didesni naminiai gyvūnai gali būti vežami salone transportavimui skirtuose narvuose, tačiau jiems būtina pirkti atskirą Keleivio bilietą įprasta kaina.

21. Už naminių gyvūnų sveikatą atsako Keleivis. Vežėjas neprisiima atsakomybės už naminių gyvūnų patirtus sužalojimus kelionės metu bagažo skyriuje ar autobuso salone.

22. Jeigu Keleivis paslėpė gyvūną ir jis buvo pastebėtas po įlaipinimo, Vežėjas turi teisę išlaipinti Keleivį artimiausioje stotelėje

 

 VEŽĖJO TEISĖS IR PAREIGOS

23. Vežėjas neatsako už autobuso vėlavimus ir atsilikimus nuo grafiko, jei vėlavimai atsirado dėl priežasčių, kurios nepriklauso nuo Vežėjo valios (įskaitant, bet neapsiribojant: nepalankios oro sąlygos, transporto spūstys, kelio remonto darbai, valstybės organų veikla, eilės pasienyje, muitinės bei pasų kontrolė ir t.t.), taip pat ir pačių Keleivių veiklos, kuri trukdo Vežėjui atlikti savo darbą, taip pat dėl kitų priežasčių, kurių Vežėjas, nežiūrint pastangų, negalėjo numatyti ir išvengti.

24. Vežėjas neatsako už autobuso salone Keleivio pamestus daiktus. Jei daiktai yra randami Vežėjo, šie yra administruojami 34 ir 36 punktuose nurodyta tvarka.

25. Vežėjas neatsako už Keleivio patirtus nuostolius, jei jie įvyko dėl autobuso vėlavimo arba kelionės atšaukimo, kai tai įvyko dėl priežasčių, kurios nepriklauso nuo Vežėjo valios (įskaitant, bet neapsiribojant: nepalankios oro sąlygos, transporto spūstys, kelio remonto darbai, valstybės organų veikla, eilės pasienyje, muitinės bei pasų kontrolė ir t.t.), taip pat ir pačių Keleivių veiklos, kuri trukdo Vežėjui atlikti savo darbą, taip pat dėl kitų priežasčių, kurių Vežėjas, nežiūrint pastangų, negalėjo numatyti ir išvengti.

26. Vežėjas turi teisę:

26.1. išlaipinti keleivius, atsisakiusius sumokėti už važiavimą;

26.2. nepriimti arba išlaipinti neblaivius, su nešvariais drabužiais, su draudžiamu vežti bagažu ar kitaip pažeidžiančius šias taisykles keleivius artimiausioje bet kurio tipo stotelėje;

26.3. išlaipinti Keleivį, jei jo veiksmai kelia pavojų ar trukdo kitiems autobuso Keleiviams;

26.4. išlaipinti Keleivį, jei jis neturi sienos kirtimui reikalingų dokumentų arba jie nėra tinkamai įforminti;

26.5. laikinai nutraukti reguliarų reisą, esant neišvažiuojamiems keliams ir sunkioms meteorologinėms sąlygoms arba stichinių nelaimių metu;

26.6. reikalauti 3 pervežimų dydžio sumos iš Keleivio už apgadintą, išteptą, išpurvintą,  automobilio saloną, ar sėdimą vietą;

27. Vežėjas privalo:

27.1 kelionės metu turėti ekipažo dokumentus ir pateikti juos kontrolę vykdančiam pareigūnui reikalaujant.

 

 KELEIVIO TEISĖS IR PAREIGOS

28. Keleivis turi teisę:

28.1 užimti nurodytą biliete vietų skaičių;

28.2. nemokamai vežti bagažą pagal šių taisyklių 30 ir 21 punktus;

28.3. grąžinti bilietą ir gauti už jį sumokėtus pinigus ar jų dalį šių taisyklių 12 punkte nurodytais atvejais;

29. Keleivis privalo:

29.1. įsigyti bilietą;

29.2. saugoti bilietą iki kelionės pabaigos, pateikti juos ekipažui ar kontrolę vykdančiam pareigūnui reikalaujant;

29.3. pasirūpinti savo saugumu: jei yra laisvų sėdimų vietų – atsisėsti ir užsisegti saugos diržą, jeigu jis yra įrengtas;

29.4. laikytis nustatytos tvarkos;

29.5. kelionės metu turėti ir pateikti ekipažui ar kontrolę vykdančiam pareigūnui reikalaujant dokumentų originalus, patvirtinančius asmens tapatybę.

 

BAGAŽO VEŽIMAS, SAUGOJIMAS

30. Transporto priemonės salone kiekvienas keleivis turi teisę vežtis, į bilieto kainą įskaičiuoto, vieno rankinio bagažo, kurio matmenys ne didesni kaip 45 × 35 × 20 cm (visų kraštinių suma ne didesnė nei: 100 cm), vienetą.

31. Transporto priemonės bagažinėje galima vežti, į bilieto kainą įskaičiuotą, vieną bagažo, kurio matmenys ne didesni kaip 70 × 30 × 55 cm (visų kraštinių suma ne didesnė nei: 155 cm), vienetą. Antrą arba didesnį negu šie matmenys bagažo vienetą keleivis gali vežti tik tada, jei, baigus keleivių įsodinimą, bagažinėje lieka laisvų vietų.

32. Bagažą į transporto priemonės bagažinę priima ir paskirties punkte išduoda ekipažas, pateikus bilietą.

33. Transporto priemonėmis draudžiama vežti lengvai užsidegančias, sprogstančias, dvokiančias, gailias medžiagas, smailius, pjaunančius daiktus, ginklus, daiktus, kurie gali sutepti transporto priemonės apmušalus arba keleivių drabužius, griozdišką bagažą, trukdantį praeiti, gyvūnus be taros, taip pat medžiagas ir daiktus, išvardintus draudžiamų ES medžiagų sąraše.

34. Jeigu per 30 parų savininkas bagažo neatsiima, bagažas realizuojamas.

35. Autobuso bagažinėje draudžiama vežti bagažą, kuris nepriklauso nei vienam Keleiviui.

36. Vežėjas saugo autobuse paliktą bagažą, taip pat autobuse rastus daiktus (išskyrus greitai gendančius produktus) 1 mėnesį.

 

 

KELEIVIŲ ATSAKOMYBĖ

37. Už šių taisyklių pažeidimus vežėjai, ekipažai ir keleiviai atsako Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.

38. Surašytas administracinio teisės pažeidimo protokolas keleivio neatleidžia nuo pareigos įsigyti bilietą (bagažo kvitą), t. y. sumokėti už vežimą.

 

GINČŲ NAGRINĖJIMAS

39. Prašymą/skundą dėl mūsų interneto svetainėje įsigytos paslaugos galite pateikti Valstybinei vartotojų teisių apsaugos tarnybai (Vilniaus g. 25, 01402 Vilnius, el. p. tarnyba@vvtat.lt, tel. 8 5 262 67 51, faks. (8 5) 279 1466, interneto svetainė www.vvtat.lt), taip pat Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos teritoriniams padaliniams apskrityse ar užpildyti prašymo formą EGS platformoje http://ec.europa.eu/odr/.

_________________

 

Ollex.lt svetainėje naudojami slapukai, kurie padeda užtikrinti geresnę teikiamų paslaugų kokybę. Naršydami mūsų svetainėje Jūs patvirtinate, jog sutinkate su ollex.lt slapukų politika.